Geen zonneparken in Aalten

Bij de behandeling van de Regionale Energie Transitie in de raad van juli vorig jaar is op initiatief van het CDA Aalten-Dinxperlo een amendement ingediend en aangenomen die tot strekking had:
Eerst Zon op Dak, voordat kostbare landbouwgrond wordt vol gelegd met zonnepanelen. Doe eerst een grondig onderzoek naar de mogelijkheden van zonnepanelen, er werd zelfs gedacht aan minimaal 30 hectare!

LTO deed het aanbod om alle agrarische daken in Aalten te beoordelen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van zon op het agrarisch dak. Later sloot AGEM zich aan bij dit onderzoek en dan met name voor de industriële daken.

Voor de liefhebbers; er zijn 282 agrarische daken bekeken. 63 hebben er al zonnepanelen, waarvan 36 al helemaal vol. Van de overgebleven 219 bedrijven zijn er 153 geschikt voor 300 panelen of meer.

Samen met de windmolens in het Goor en het volop inzetten van zon op dak bij (agrarische) bedrijven kan Aalten voldoen aan de opgave die we hebben vanuit de RES.

Een probleem blijft natuurlijk de komende jaren de capaciteit van Liander om de opgewekte stroom op het net te kunnen krijgen (netcongestie), maar er zijn hier en daar nog mogelijkheden. Tevens gaat Liander aan de slag om terug levering op grote schaal beter mogelijk te maken.

Door dit onderzoek is bevestigd wat menigeen al wenste; eerst Zon op Dak, voordat weilanden en akkers worden volgelegd met zonnepanelen.

Zo houden we ons Aaltense landschap mooi en aantrekkelijk!

Gerrit Assink
Raadslid CDA Aalten-Dinxperlo