Evenementen verdienen de aandacht!

Evenementen staan voor veel mensen gelijk aan woorden als: samenkomst, gezelligheid, saamhorigheid, reuring, ontmoeting, ontlading en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het CDA staat voor de waarden: samen, verbindend, toekomstgericht en betrouwbaar. Vanuit deze waarden is het logisch dat het CDA positief staat tegenover evenementen en deze ook graag stimuleert.

We hebben vanwege Corona al een poos geen evenementen en dat zal ook nog wel even duren. Daarom is het nu juist de tijd om te onderzoeken hoe moeilijk of makkelijk het is om in onze gemeente een evenement te organiseren. En of we de organisatoren van evenementen wellicht zouden kunnen helpen met het eenvoudiger aanvragen van een evenementenvergunning.

In de afgelopen maanden hebben we hier als CDA onderzoek naar gedaan. We zijn met organisatoren van allerlei grote en kleine evenementen in gesprek gegaan en we hebben met ambtenaren van de gemeente gesproken. Iedereen wilde graag meewerken en daar zijn we uiteraard dankbaar voor. We hebben veel informatie opgehaald en mooie verhalen gehoord.

Al deze gesprekken hebben ons doen besluiten om tijdens de begrotingsvergadering een motie in te dienen. Deze motie roept het college op om er zorg voor te dragen dat de gemeente steeds op de hoogte blijft van de nieuwste regels omtrent evenementen en deze duidelijk te communiceren richting de organisatoren van evenementen. Maar ook om de vergunningsaanvraag verder te verbeteren, zodat deze voor eenieder goed te begrijpen is en dat duidelijk is waar men terecht kan bij evt vragen. Het college heeft in de begroting aangegeven dat de formulieren omtrent de aanvraag voor een evenementenvergunning worden gedigitaliseerd. Ook dit was een wens van de evenementen organisatoren. De motie heeft het met grote meerderheid gehaald en daar zijn we erg blij mee!

Het college gaat nu aan de slag met de motie, zodat het aanvragen van een evenementenvergunning en daarmee dus ook het organiseren van evenementen plezieriger en makkelijker wordt. En dat is niet meer dan terecht, evenementen zijn belangrijk voor onze gemeente en verdienen daarom echt de aandacht! 

Zelma van Alstede, raadslid.