Er zit muziek in het CDA

In november vonden onze ‘koersdagen’ plaats. Onze fractie, wethouders en het bestuur hebben stilgestaan bij en verder nagedacht over wíe ze zijn en wát ze willen. Niet voor onszelf maar voor de inwoners van onze gemeente.
Dat laatste gold trouwens niet voor onze slotactiviteit; voorlopig willen we dat niemand aandoen (zie foto).
Wat we dan wél gewoon willen doen? Dat gaan jullie zien! Waar? Op meer plekken dan je denkt…