Contact

Energietransitie

Om de doelstellingen in het kader van de energie transitie te behalen maakt gemeente Aalten een ‘Uitnodigingskader zon en wind’. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden in welke gebieden bestaan en worden burgers en bedrijven uitgenodigd om initiatieven te ontplooien. De inspraakperiode voor dit plan is verlengd, nadat bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de inspraakmogelijkheden en er ook verschillend over wordt gedacht. Als CDA vinden we het belangrijk dat er stevig draagvlak bestaat en dus kijken wij uit naar de discussies.

Als CDA zijn we groot voorstander van de noodzakelijke Energietransitie omdat we zuinig moeten zijn op wat we doorgeven aan onze kinderen. Dit betekent niet dat overal maar grote akkers vol gelegd moeten worden met zonnepanelen en er overal ruimte is voor grote windturbines. Laten we eerst de grote onbenutte daken van landbouwschuren en industriehallen volleggen met zonnepanelen en dit sterk gaan stimuleren als overheid.

Aalten moet landelijk beleid uitvoeren, waardoor we momenteel niet lijken te ontkomen aan het plaatsen van zeer grote energie-parken. Als CDA hebben we daarom een motie ingediend, waarin we het college opdragen om bij de landelijke overheid aan te dringen ruimer naar de problematiek te kijken. Wij zijn stellig van mening dat we voor het behalen van de doelstellingen ook moeten kijken naar locaties buiten de gemeentegrenzen, die veel beter geschikt zijn om energie op te wekken (bijvoorbeeld over de grens, IJsselmeer of Noordzee). Op deze manier kunnen we in Nederland beschermen wat het beschermen waard is, zoals het prachtige coulisselandschap.

André te Brake, raadslid.