Contact

Eigen bijdrage voor ZOOV

Allerlei vormen van zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is staan financieel onder druk. Op meerdere deelterreinen komen we geld tekort. Als gemeenten gezamenlijk hebben we daarom ook bij het rijk aangeklopt maar vooralsnog komen er geen extra middelen bij.  Daarom hebben we als gemeenteraad moeten besluiten om scherp intern te kijken naar mogelijkheden om voor onze burgers de vele voorzieningen toch in stand te houden, door aanpassingen te doen en soms een eigen bijdrage te vragen.

Zo ook hebben we gekeken naar het Vraagafhankelijk Vervoer; Zoov op Maat. Wie kent deze taxiauto niet? Dit is o.a. een onderdeel uit het WMO-pakket (wet maatschappelijke ondersteuning). De vraag naar dit vervoer stijgt nog steeds. Nu kan hier iedereen gebruik van maken tegen een vastgesteld tarief. Als je via de gemeente een wmo-indicatiepas hebt, dan kan dat tegen een veel goedkoper tarief. Mensen die geen eigen vervoer (meer) hebben of die niet instaat zijn om zichzelf te vervoeren maken hier veel gebruik van. Voor hen is dit juist ontzettend belangrijk om zo toch te kunnen blijven deelnemen aan maatschappelijke activiteiten of om verplichtingen na te komen. 

Om dit vervoer in stand te kunnen houden is in maart door de raad besloten om aan gebruikers met een wmo-indicatiepas een eigen bijdrage te vragen van € 60 per jaar. Gelijktijdig wil de gemeente ook goed in beeld krijgen wie er veelvuldig gebruik van maakt en wie hier nauwelijks tot niet gebruik van maakt.

De gemeente zal alle gebruikers met een wmo-indicatiepas gaan informeren over hoe het met ingang van 1 juli 2021 a.s. gaat verlopen voor eenieder. Mochten zich toch nog individuele problemen voordoen, dan kan men dit kenbaar maken bij de gemeente.

Als CDA staan we achter dit goed afgewogen besluit om een kleine bijdrage van de gebruiker te vragen, zodat dit vervoer toegankelijk en behouden blijft diegenen die dit hard nodig hebben. Voor wie het betreft: blijf van deze voorziening goed gebruik maken. Het is er voor u!

Freek Diersen, raadslid.