Eerst zon op dak

In de raadsvergadering van dinsdag 29 november hebben we gesproken over zon op dak.

Zoals u wellicht bekend is heeft het CDA op 12 juni 2021 een amendement ingediend om eerst een gedegen onderzoek te doen naar zon op dak, voordat we besluiten om in onze gemeente grote zonneweiden aan te leggen.

Het onderzoek is uitgevoerd door LTO en AGEM.

Onlangs zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Er blijkt in Aalten voldoende belangstelling en potentie om de opgave die we hebben inzake hernieuwbare energie, via zon op dak uit te voeren. Dit in combinatie met de windmolens in het Goor.

De raad stemde unaniem in met het voorstel dat de gemeente voorlopig geen bedrijven uitnodigt om grote zonneweiden in onze gemeente aan te leggen op landbouwgronden.

Voor kleine zonnevelden blijft de mogelijkheid bestaan om een aanvraag in te dienen. Hierbij zijn overigens wel een aantal criteria van toepassing. Daarnaast speelt de (nog) te geringe capaciteit van het netwerk van Liander een beperkende rol.

Gerrit Assink