Contact

Drugsproblematiek?

Momenteel is er veel te doen over drugsgebruik onder jeugd. Het gebruik is schadelijk en verslavend. We moeten echter constateren dat het gebruik aan de orde is en toeneemt. We maken ons hier zorgen over. Logisch. Wat mij echter nieuwsgierig maakt, is of de jeugd zich hier zélf ook zorgen over maakt. Ik heb m’n oor eens te luister gelegd. Ten eerste hoor ik vanuit de jeugd dat ook zij zelf constateren dat het gebruik van drugs toeneemt. Als oorzaken worden genoemd dat er een soort van ‘nieuwsgierigheid’ is onder de jeugd, dat het makkelijk verkrijgbaar is en dat het gevaar niet (of in mindere mate) gezien wordt. Deze factoren hebben gemaakt dat drugs er voor jongeren er eigenlijk ‘gewoon bij horen’ en zij zich minder zorgen maken. Dit gevoel wordt gevoed door gedachten en aannames als “alcohol is schadelijker dan drugs”, “je voelt je er de volgende dag minder slecht van” en “het wordt zoveel gebruikt”.

Deze gedachten en gevoelens zijn begrijpelijk. Zeker voor mensen die zelf ook jong zijn geweest (iedereen dus, alleen weten we dat niet altijd meer). Dit verschoont ons echter niet van de taak iets te doen aan de geconstateerde drugsproblematiek. De juiste aanpak zou mijns inziens zijn om in gesprek te gaan mét de jeugd (en niet te veel te praten óver de jeugd). En dan inzetten op voorlichting en te luisteren naar gevoelens en ideeën vanuit de jeugd. Over het ‘hoe’ daarvan laat ik mij graag informeren door experts op dat gebied (partijen als o.a. IrisZorg en de GGD). Via deze weg zou ik ook eenieder die zich daartoe geroepen voelt willen oproepen om mij te contacten!

Tenslotte: drugsproblematiek zit tegen criminaliteit en ongezondheid aan. Sterker: deze zaken gaan vaak hand-in-hand. En om niets aan duidelijkheid over te laten: tegen criminele, gevaarlijke activiteiten en overtredingen van de wet zal, ook in onze gemeente, áltijd opgetreden worden!

Hans te Lindert, wethouder.