Contact

Dorpsmanager in Dinxperlo

In de oktobervergadering heeft de gemeenteraad vanuit de opgestelde centrumvisie door het bureau Stadskracht, het voorstel tot een goed centrumplan volledig overgenomen. Via een motie is hierbij het onderwerp Grensbeleving nog extra aan toegevoegd. In het besluit is ook ruimte gemaakt voor het aanstellen van een dorpsmanager (Hans Wennekes). Hij is aanspreekpunt, contactpunt, verbinder voor een ieder; organisaties, ondernemers, burgers e.d.. Hij nodigt iedereen die plannen heeft uit om te starten in het centrum om met hem in gesprek te gaan en naar goede mogelijkheden te kijken. De nodige positieve reacties en contacten heeft hij al gehad. Enkele winkels komen erbij of breiden uit  zodat er win-win situaties ontstaan. De horeca, die er zichtbaar aantrekkelijk uitgerust bij staat, staat te trappelen om weer te beginnen en een gezellige sfeer te creëren. En de versoepeling in de regelgeving brengt onze oosterburen weer heel graag naar ons dorp, zo constateert hij de laatste weken. Dit  was weer al goed zichtbaar bij de laatste vrijdagmarkt.  Hij ervaart een goed elan bij de Dinxperloërs en dat brengt wat; en…… dat is juist heel goed vinden wij!

Waar ik nog helaas te weinig over kan vertellen zijn de wat grotere concretere onderwerpen uit dit centrumplan zoals verplaatsen Jumbo, Aldi innovatie, Dorpsplein aanpak,vergroening , Grensbeleving e.d . Deze zijn wat complexer. Hier is men ook volop mee bezig met opzet en uitwerking o.l.v. een projectrekker. Deze heeft mij verzekert dat de komende weken hier informatie over komt. Wij zijn ook benieuwd en ik hoop in een volgende nieuwsbrief hier inhoudelijk  weer op te reageren.

Freek Diersen, raadslid