Derk Boswijk naar Achterhoek

Beste CDA leden, beste Achterhoekers,

Tijdens het partijcongres is door het bestuur van CDA Regio Achterhoek contact gelegd met een aantal tweede kamerleden. Inmiddels hebben wij een toezegging ontvangen van Derk Boswijk dat hij de Achterhoek komt bezoeken. Op 22 november 2021 gaat Derk graag met u en ons in gesprek. Het belangrijkste onderwerp van deze avond is de landbouwvisie van het CDA.

Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn en uw inbreng te leveren. Zet de datum vast in uw agenda! Meer informatie over het programma volgt spoedig.

Datum: 22 november 2021
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Radstake Heelweg

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur CDA Regio Achterhoek 
Bengt Stegeman
Secretaris CDA Achterhoek
06 51 11 41 32