CDA Aalten-Dinxperlo fel tegen kabinetsplannen stikstof

Minister van der Wal presenteerde vrijdag 10 juni de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In dit plan geeft de minister de provincie aan welke doelen er gesteld moeten worden om de stikstof uitstoot door de landbouw te verminderen. Het is duidelijk dat er, ook in Gelderland, gewerkt moet worden aan afname van de stikstof uitstoot. Niet alleen voor de huidige staat van de natuur maar ook voor onze toekomstige generaties. In onze provincie zijn de gestelde doelen op de Veluwe zeer fors, veel veehouderijen en veel natuur botsen met elkaar. Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) heeft gereageerd dat Gelderland al 60 miljoen heeft geïnvesteerd, met name in de kalverhouderij, om de stikstof uitstoot te verlagen.

Terug naar de Oost-Achterhoek, terug naar de gemeente Aalten. Ongetwijfeld zullen de plannen van de minister ook de Aaltense boeren helaas gaan treffen. Ten eerste maken wij bezwaar dat nu alleen maar gekeken wordt naar de landbouw terwijl vliegverkeer, transport, binnenvaart, industrie en het Ruhrgebied ook erkende stikstof uitstoters zijn. Waarom wordt ook daar geen opgave gelegd? Dit is voor ons onacceptabel. Ons uitgangspunt is een gezonde natuur en een vitaal landelijk gebied, bloeiend buurtschapszin en perspectief voor de boeren die willen investeren en innoveren. Hier zal het door CDA Aalten-Dinxperlo voorgestelde Aaltens Boeren Fonds kunnen helpen.

Het plan van het kabinet gaat alleen over boeren. Wij vinden dat alle sectoren evenredig moeten bijdragen. Daarnaast willen wij geen gedwongen onteigening en willen wij een snelle en adequate oplossing voor de PAS melders. Wij willen dat niet allerlei rekenprogramma’s de uitstoot berekenen maar meten is de enige betrouwbare manier om uitstoot vast te stellen. Een Aaltens bedrijf is daar zelfs voorloper in en heeft de apparatuur in huis! Wij willen dat er draagvlak is bij welke maatregel dan ook. Dit is van cruciaal belang om het plan te laten slagen. Hierbij dient niet alleen de boeren sector betrokken te worden. Ook waterschap en gemeenten moeten aangesloten zijn. Want er speelt meer. Denk aan droogte en CO2 uitstoot. En daarnaast willen we geen kaalslag in onze buurtschappen maar een vitaal en levendig buitengebied.

Het CDA Aalten-Dinxperlo wil dat onze jonge boeren die willen investeren en innoveren een perspectief geboden wordt. Daarmee is geborgd dat we voldoende vakkundige beheerders hebben voor ons mooie Aaltens buitengebied.

Tot slot. Wij willen in onze gemeente een sterke gezonde en moderne agrarische sector die perspectief en toekomst ziet en dat de inwoners van de gemeente Aalten trots mogen zijn op hun boeren en hun producten.