Contact

Begroting 2021-2024

In de gemeente Aalten is het goed, mooi en veilig werken en wonen. Er zijn mooie sportvoorzieningen, de wegen liggen er over het algemeen goed bij en de sociale voorzieningen zijn goed bereikbaar voor eenieder. 

Maar de financiën van de gemeente zijn wel zorgelijk, de uitgaven in het sociaal domein zijn hoog. De inkomsten uit het Rijk zijn onvoldoende om zonder belasting-verhoging de begroting in evenwicht te houden, oftewel om de inkomsten gelijk te houden aan de uitgaven. Daarom is er dit jaar voorgesteld om de belastingen met 4,5% extra te verhogen. De begroting is door alle fracties in de gemeenteraad ongewijzigd goedgekeurd.

Op initiatief van de CDA-fractie zijn er ook twee moties aangenomen. De ene motie is om organisaties beter te ondersteunen om evenementen in onze gemeente te houden. De andere motie dringt aan om vaart te maken met die woningbouwlocaties waar de bestemming al is gerealiseerd. Wij willen snel aan de slag, zoals met de Nieuwstraat in Dinxperlo en met de Ludgerstraat in Aalten.

Ted Kok, wethouder.