Arjan Tolkamp: Provinciale Statenverkiezingen

Afgelopen week vroeg Hans te Lindert mij, waarom ik mij weer kandidaat had gesteld voor het CDA om mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen op 15 maart 2023. Wat ik verwacht van de komende verkiezingen? Wat mijn speerpunten zijn en waar ik mij voor in wil zetten?

Begin met waarom: is een bekend boek van Simon Sinek. Waarom wil ik de komende 2 jaar wederom minimaal 22 uur per week besteden aan Statenwerk? Waarom wil ik als matig debater politiek het woord voeren? Een debat dat ook in Gelderland steeds populistischer, tot extremiteiten, wordt gevoerd.

Omdat ik een bijdrage wil leveren aan de toekomst van mijn kinderen en daarmee uw kinderen. En omdat ik van nature  “de kring” graag groter wil maken. Ik wil dat iedereen deel kan nemen aan onze maatschappij. Omdat als iedereen deel neemt aan onze maatschappij, dit helpt om bestaande vraagstukken op te lossen. 

Waarom het CDA:, omdat het CDA uitgangspunten kent, principes wat mij betreft. Waar je op terug kunt vallen bij vraagstukken. Als boer weet ik hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met mijn grond. Maar ook met water en mineralen. Rentmeesterschap! En met gespreide verantwoordelijkheid, vertrouwen geven aan anderen, vertrouwen op anderen. Door samen op trekken kun je tot oplossingen komen. En daar zit de kern van mijn keuze voor het CDA.

Heel veel partijen zijn goed in het signaleren en uitvergroten van problemen en bovenal weten ze heel erg goed wie ze daar de schuld voor moeten geven. Maar zelden vertellen ze het hele verhaal, over de juridische haalbaarheid van de simpele voorstellen of de gevolgen die dit financieel heeft.

Het CDA is heel erg goed in het afwegen van de verschillende maatschappelijke belangen, goed in het gesprek met alle betrokkenen. Goed in de bestuurlijke taak. Heel erg goed, zeker in Gelderland, in het werken aan oplossingen!

In die nuance zit onze kracht, zo heb ik zelf de afgelopen periode diverse moties, Staten breed, aangenomen gekregen. Door het gesprek, niet het debat. In die nuance zit ook onze zwakte: waar staat het CDA nu voor? Voor oplossingen, of zoals ons CDA Aalten-Dinxperlo het verwoordde: Gewoon doen!

Ik ben blij met mijn plek,4, op de kandidatenlijst. Toch zou ik graag, net als de afgelopen periode, met voorkeursstemmen worden gekozen. En daar heb ik u voor nodig.

De afgelopen verkiezingen heb ik aangegeven mij in te willen zetten voor tijdelijke, flexibele woningen. Die staan er gelukkig in veelvoud, ook in Aalten. Voor een snellere treinverbinding tussen Arnhem-Winterswijk. Het Rijk en de provincie investeren nu 150 miljoen in de Regio-express. Ik heb aangeven dat ik mij wilde inzetten voor een leefbare provincie met een buitengebied waar boeren kunnen boeren. Door mij ingediende en aangenomen moties, zoals keukentafelgesprekken, bodemfonds en kruidenrijkgrasland dragen daar aan bij. Net als contacten bij de provincie helpen bij het oplossen van vraagstukken bij AZSV en het Aaltense Goor. Door te zorgen voor voldoende budget kunnen wij de komende jaren ook weer verder met de Dorpendeals, zoals in Rekken. Maar kan ook DKK een bijdrage leveren aan subsidievraagstukken van Dorpshuizen bij ons in de gemeente. En dat is dan alleen nog maar mijn bijdrage.

Werken aan oplossingen wil ik de komende 4 jaar ook weer voor u blijven doen.

Hoe: niet door te debatteren, maar het gesprek aan te gaan. Door met mijn enthousiasme en dossierkennis meerderheden te behalen om te werken aan oplossingen.

En of dit nu gaat over openbaar vervoer, provinciale wegen, natuuronderhoud, ALNB, Stikstof, bibliotheken, ruimtelijke ordening of leefbaarheid. Overal liggen complexe vraagstukken.

Waar ik op wil focussen is de ruimtelijke puzzel. Om alle opgaven die er zijn te kunnen realiseren hebben wij, 1,8 x Gelderland nodig. Waar bouwen wij de woningen die wij nodig hebben? Hoe zorgen we voor voldoende doorstroming van vervoer. Hoe beschermen wij onze kostbare landbouwgrond?

Wat vraag ik aan u? Helpt u het CDA en mij door het delen van berichten?

Met vriendelijke groeten,

Arjan Tolkamp