Algemene ledenvergadering op donderdag 3 november

Het CDA Aalten-Dinxperlo nodigt alle leden van harte uit voor een algemene ledenvergadering op donderdag 3 november. Op het programma staan onder meer de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die volgend jaar op 15 maart worden gehouden. Onze eigen kandidaat Arjan Tolkamp staat als vierde op de kieslijst. Hij zal tijdens de vergadering een toelichting geven op het verkiezingsprogramma van het provinciale CDA en op de politieke ontwikkelingen. Als CDA-afdeling hebben wij gelegenheid om amendementen op het provinciale verkiezingsprogramma in te dienen en ons uit te spreken op de volgorde van de kieslijst. Onze standpunten daarover moeten in de ALV van 3 november worden vastgesteld.

Verder besteden we aandacht aan de verkiezingen voor het Waterschap. Deze wordt tegelijk met de verkiezingen voor provinciale staten gehouden. Hiervoor staat Hans Martijn Ostendorp als lijsttrekker op de lijst.

Op de agenda staat ook het vaststellen van de begroting van onze CDA afdeling Aalten-Dinxperlo. En tenslotte zal vanuit de fractie een update worden gegeven op de politieke thema’s die nu spelen.

Binnenkort sturen wij u alle informatie toe, zoals de uitgebreide agenda en de vergaderstukken. De ALV op 3 november vindt (gelukkig) fysiek plaats. De locatie volgt nog. Alle leden van het CDA Aalten-Dinxperlo zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen!