Afscheid van Zelma

Afgelopen week hebben we met de fractie stilgestaan bij het vertrek van Zelma als raadslid, onder het genot van een hapje en drankje. Zelma heeft 9 jaar in de gemeenteraad gezeten. Ze bracht veel kennis en kunde mee, zeker op het gebied van het sociaal domein. Zelma wist wat er speelde in de samenleving, haar rol in het verenigingsleven was hiervoor een goede basis. Haar kritische blik was altijd goed voor de inwoners van Aalten. Die stonden voorop.

De afgelopen vijf jaar was Zelma ook plaatsvervangend voorzitter van de raad en dit deed ze uitstekend. Ze hield de procedures goed in de gaten en greep in waar nodig. Zelfs de voorzitter van de raad riep ze wel eens tot de orde. Dat werd volledig geaccepteerd.

Met al haar ervaring was ze deze laatste periode een goede leermeester voor de nieuwe fractieleden. Zelma heeft zich 9 jaar lang volop ingezet, maar door de nieuwe functie die ze is gaan bekleden kwam de tijd voor het raadswerk in de knel. Ze heeft een moedige, maar verstandige keuze gemaakt. We gaan haar kennis en kunde in de fractie missen, maar Zelma heeft gelukkig aangegeven dat we haar af en toe kunnen benaderen om te sparren aangaande het sociaal domein. Het domein waar haar hart ligt.