Afkortingen-bingo

Onlangs verzuchtte iemand tijdens een bijeenkomst “Dat ‘ie wel kan bingo-en met alle afkortingen…” Ik snap dat! Afkortingen neigen snel naar jargon en jargon schept al gauw een gevoelsmatige ‘afstand’. Een afstand tussen werkelijkheid en theorie. En helaas ook steeds vaker tussen burgers en politiek.

In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over ‘thuis voelen’. Via de Kazachse volleybaldames die zich thuis voelden in Bredevoort, kwam ik bij onze eigen inwoners waarvan we willen dat ze zich thuis voelen in hun eigen straat / wijk / dorp / gemeente. Lukt dat altijd? Nee! Getuige ook de opmerking “Ik kan wel bingo-en met de afkortingen!” Zo’n uitspraak geeft namelijk níet aan dat je het gevoel hebt dat datgene wat besproken wordt over jóu gaat. En dat is nou juist waar het ons in de politiek, zéker in de lokale politiek en zeker bij ons CDA, om begonnen is!

In dat vorige stukje van mij sprak ik ook over de uitspraak ‘It takes a village to raise a child’. Als slot gaf ik aan dat ik hierover updates zou verzorgen. Hierbij de eerste. En ik begin met afkortingen…

Het is namelijk prachtig om te zien dat verschillende ontwikkelingen en beleidsvelden in het gemeentehuis (en dús in de samenleving) elkaar steeds beter weten te vinden. Ik noem ze even (beseffende dat deze afkortingen een ‘afstand’ op kunnen roepen maar ik leg ze uit):

NPO – LEA – GKA – OAB – IHP – VVE (ik hoor je denken: “Bingo!”)

Bovenstaande afkortingen staan voor allemaal ontwikkelingen rondom onderwijs & jeugd. Allemaal ontwikkelingen die met de écht allerbeste intenties bedacht zijn maar die sterven in schoonheid als we niet voor samenhang en voor het geheel zorgen. En het mooie nieuws is: dit lukt steeds beter in onze gemeente! De aandacht voor jeugd en onderwijs is groot en dat is terecht. We weten namelijk dat overal, niet alleen in onze gemeente maar in heel Nederland, de kosten voor de jeugdzorg enorm zijn en alleen maar toenemen. Opgroeien, groter worden en opvoeden lijken wel steeds ingewikkelder te worden. Alle goede intenties ten spijt maar al die regelingen met goeie bedoelingen zullen zónder samenhang geen (of onvoldoende) effect hebben. En dit gaat ons lukken in de gemeente Aalten!

Dus die NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs) zetten we in op een wijze die we samen met alle betrokkenen bespreken tijdens het nieuw opgetuigde LEA-overleg (Lokale Educatieve Agenda). En ons beleid met betrekking tot OAB (Onderwijs Achterstanden Beleid) stemmen we af op de afspraken die we gemaakt hebben binnen de GKA (Gelijke Kansen Alliantie). En aandacht voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gaat het best als we in ons IHP (Integraal Huisvestings Plan) beschrijven hoe we zoveel mogelijk aanbieders rondom het kind daadwerkelijk bij elkaar brengen.

En dat heb ik het nog niet eens gehad over de enorme invloed van cultuur, sport en verenigingsleven op het opgroeien van kinderen in een ‘village’. Daarover een volgende keer!

Hans te Lindert