Aandacht voor eerlijkere verdeling van politieagenten

Op initiatief van het CDA is er in de raadsvergadering van 28 maart een motie ingediend om de portefeuillehouder (in dit geval de burgemeester) op te roepen om aandacht te vragen voor een serieus probleem.

Reeds in 2010 is er een rapport gemaakt die de insteek had om een eerlijke verdeling te maken van de beschikbare politieagenten over de regio’s. Van elke regio is bekeken wat het risicoprofiel is en daar werd het benodigde aantal agenten bijgezet. De NOS heeft in maart jongstleden een onderzoek gedaan naar wat er terecht is gekomen van die voorgenomen eerlijke verdeling. Op zijn zachtst kunnen we zeggen… niet echt veel.

Zo zijn bijvoorbeeld de drie grote steden ruim overbedeeld; Amsterdam 1296 , Den Haag 888 en Rotterdam 473. Maar wat erger is; in onze regio, de Regio Oost Nederland, zouden er 7805 agenten moeten zijn volgens het verdeelsysteem. Wat blijkt echter, wij zitten daar 1047 man/vrouw onder!

Deze structurele te lage bezetting in onze regio is niet wenselijk. De grote steden kennen hun problemen, maar ook in onze regio worden we steeds meer geconfronteerd met een toenemende behoefte aan inzet van de politie.

Onze motie werd raadsbreed aangenomen. Nu is het aan de portefeuillehouder om hier in overleggen over politiezaken dringend aandacht voor te vragen.

Gerrit Assink