Contact

40 starterswoningen in Dinxperlo (?)

De titel van dit artikel kan waarschijnlijk meteen rekenen op veel aandacht vanuit de bevolking, de pers en de gemeenteraad. Het onderwerp woningbouw is ‘hot’, het is zeer tastbaar en vele mensen vinden er iets van. Inspraakavonden zullen goed worden bezocht en het participatietraject zal tot de verbeelding spreken. Logisch!

Hoe zou dat zijn als het onderwerp was geweest “Nieuwe nota sociaal domein voor de gemeente Aalten”? Waarschijnlijk kan een dergelijk onderwerp rekenen op minder aandacht. En ook dat is logisch. Want wat is dat eigenlijk, het ‘sociaal domein’? En op welke wijze merkt men iets van een nieuwe gemeentelijke nota? Zoals gezegd, dergelijke vragen zijn heel begrijpelijk. En juist om die reden zijn we als portefeuillehouders in het sociaal domein (wethouder Joop Wikkerink en ondergetekende) bezig om het participatietraject, dat moet leiden tot een nieuwe nota sociaal domein, heel stevig neer te zetten. Niet omdat we burgerparticipatie op zich een doel vinden maar juist omdat we vinden dat de input voor de nieuwe nota écht vanuit de bevolking moet komen.

Met het sociaal domein wordt gedoeld op de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. Sinds 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit zijn dus zaken die vrijwel iedere burger raakt, of tenminste kán raken. Woningaanpassingen ten gevolge van een handicap, extra ondersteuning bij de opvoeding van kinderen; het kan ons allemaal overkomen.

En juist omdat het iedereen kan raken, willen we ook graag dat iedereen kan meepraten in het voorstadium van deze nieuwe nota. Nu is het natuurlijk een veel te breed thema voor een informatieavond ergens in een Kulturhus en zelfs als dat zou kunnen, was het ondoenlijk geweest om met dik 27.000 mensen in gesprek te gaan. Wat hebben we hier op bedacht?

We hebben het sociaal domein verdeeld over 7 gesprekstafels en nodigen mensen uit zich aan te melden om mee te praten aan een van de gesprekstafels. De onderwerpen zijn als volgt:

  • Blijven meedoen
  • Jong zijn (voor kinderen en jongere jeugd)
  • Jong zijn (voor oudere jeugd en ouders)
  • Samen sterk, naoberschap
  • Ouder worden, oud zijn
  • Vitaal en gezond blijven
  • Zorg en ondersteuning

We ontmoeten u/jullie graag! Aanmelden kan via www.aalten.nl/meedoen

Hans te Lindert, wethouder.